Facebook
Polska wersja English version
ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACYJNYCH
TERENOWA GRUPA RZECZOZNAWCÓW w GDAŃSKU
10 oddziałów w całej Polsce, istniejemy od 1964 roku...
Facebook
Polska wersja English version

O firmie

Terenowy Zespół Rzeczoznawców w Gdańsku Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT powstał w 1964r jako organ do prowadzenia działalności gospodarczej. Osobowość prawna jest potwierdzona rejestrem sądowym: KRS Nr 0000087544 oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców Nr: 007021838-00027. 
Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie szeroko ujętych usług projektowych, doradztwa i nadzoru inwestorskiego.

Projektujemy:

 • Obiekty hydrotechniczne budownictwa: morskiego, śródlądowego i melioracyjnego.
 • Konstrukcje geotechniczne budownictwa kubaturowego, komunikacyjnego i energetycznego.
 • Konstrukcje inżynierskie stabilizacji skarp i zboczy.

Polecamy usługi w zakresie:

 • Kompleksowej obsługi projektowej wraz z szacowaniem kosztów realizacji inwestycji.
 • Powiernictwa inwestycyjnego i nadzoru inwestorskiego.
 • Analiz ekonomiczno finansowych inwestycji.
 • Opracowania i realizacji procedur zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane.

W zakresie oferowanych usług projektowych:

 • Konstrukcje morskie: nabrzeży, falochronów, pochylni, pirsów, pomostów, obrzeży, slipów, doków, marin, zejść nadmorskich.
 • Konstrukcje śródlądowe: jazy, MEW (małe elektrownie wodne), zastawki, zbiorniki retencyjne i ozdobne, deszczownie, wały przeciwpowodziowe, drenaże, melioracje rolne, przepusty drogowe.
 • Konstrukcje geotechniczne: podchwycenia i wzmocnienia fundamentów, izolacje, odwodnienia, drenaże.
 • Ekspertyzy wariantowe dot. maksymalnego obciążenia konstrukcji obiektów i zwiększenia ich nośności i głębokości.
 • Programy inwestycyjne, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie z UE.

Opracowania projektowe są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami krajowymi dot. budowli i środowiska naturalnego lub na życzenie inwestora zgodne z światowymi standardami w tej dziedzinie (np. Eurocod, British Standard, DIN, NF). Wykonujemy opracowania kosztorysowe inwestorskie, sprawujemy nadzory autorskie oraz inwestorskie. 
Z pośród oferentów wybierano naszą ofertę z uwagi na rzetelność wykonywanych wcześniej opracowań oraz konkurencyjne ceny.