Zespół rzeczoznawców stowarzyszenia inzynierów i techników wodnych i melioracyjnych

Terenowa grupa rzeczoznawców w Gdańsku

Strona w budowie.
Skrytka pocztowa nr 59
81-701 Sopot 1
tel./fax 22 838 32 78
e-mail: sitwmgdansk@gmail.com
www.sitwmgdansk.com